House Kastri

House Kastri

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n ja EU tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä
Help Trader Team Oy / housekastri.net
Puhelin + 358 40 500 34 89
Sähköposti: info(at)housekastri.net
Osoite: Henrik Borgströmin tie 5 F 50, 00840 Helsinki

Rekisterin nimi: House Kastrin asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste ja säännönmukaiset tietolähteet

Asiakassuhteen hoitaminen, asuntojen vuokraus ja maksujen valvonta

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja: etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero, tiedot käsitellyistä vuokrauksista sekä yhteydenotoista ja laskutustiedot.

Tietojen luovutus

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Tietolähteet

Asiakkaiden tiedot saadaan varausjärjestelmästä, yhteydenottopyyntöjen, varauspyyntöjen ja vuokrauksen sekä laskutuksen yhteydessä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoaineisto, sen käsittely ja rekisterin tarkoituksenmukaiset luovutukset on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, salatuilla yhteyksillä ja muin teknisin ja hallinnollisin tietoturvatoimin.

Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot kirjallisesti lähettämällä omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle. Samalla tavalla rekisteröity voi esittää häntä koskevien tietojen korjaamista tai päivittämistä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin, etämyyntiin tai mielipidetutkimuksiin. Tietojen tarkastajan/kieltäjän/korjausta pyytävän tulee osoittaa henkilöllisyytensä luotettavasti.

Kiitos