House Kastri

House Kastri

Sekretesspolicy

REGISTERBESKRIVNING

Registerbeskrivning i enlighet med 10 och 24 § i personuppgiftslagen (523/1999) och EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Styrenhet
Hjälp Trader Team Oy / housekastri.net
Telefon + 358 40 500 34 89
E-post: info(at)housekastri.net
Adress: Henrik Borgströms väg 5 F 50, 00840 Helsingfors

Registrets namn: Kundregister för House Kastri

Skäl för att föra registret och regelbundna datakällor

Hantering av relationer, uthyrning av boende och övervakning av betalningar

Information som ingår i registret

Personregistret innehåller följande uppgifter: för- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer, uppgifter om genomförda uthyrningar och kontakter samt faktureringsuppgifter.

Utlämnande av information

Uppgifterna i registret kommer inte att lämnas ut till tredje part.

Datakällor

Kundinformation erhålls från bokningssystemet, kontaktförfrågningar, bokningsförfrågningar samt uthyrning och fakturering.

Principer för skydd av registret

Uppgifterna, behandlingen av dem och lämpliga utlämnanden skyddas av användarnamn, lösenord, krypterade anslutningar och andra tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder.

Granskningsrätt och rättelse av felaktiga uppgifter

I enlighet med avsnitt 26 i personuppgiftslagen har den registrerade rätt att inspektera de uppgifter som rör honom eller henne skriftligen genom att skicka en handunderskriven begäran om inspektion till den personuppgiftsansvarige. På samma sätt kan den registrerade begära rättelse eller uppdatering av uppgifter som rör honom eller henne. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin, etämyyntiin tai mielipidetutkimuksiin. Den person som kontrollerar/avslår/begär rättelse måste kunna styrka sin identitet på ett tillförlitligt sätt.

Vi tackar