Från 300 €/månad
Ateljee Kurser på Utbildningskurser Möten
Från 300 €/månad
| Kurser Utbildning | Möten

Bosättning

Aktivitetsutrymmet hyrs ut i samband med lägenheterna för kurser och separat för konstnärer, författare, forskare, översättare, journalister och andra som arbetar inom konst och kultur för arbete och rekreation. Lokalen har använts för att anordna kurser i pilates, dans, yoga och skrivande. Lokalen har också fungerat som ett gemensamt vardagsrum under kurserna. Den fungerar också som lägenhet för 1-2 personer.

Kontakta oss

Raila Järveläinen

+ 358 40 500 34 89

Kim Andersson

+358 400 407 572

info@housekastri.net

Fråga mer om utbildningen och kursutrymmet